Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng

27/10/2016

Thực hiện kế hoạch năm 2016 của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất về công tác xây dựng và phát triển Đảng viên. Sáng ngày 04/6/2016, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về đảng” cho các quần chúng ưu tú là cán bộ và sinh viên Nhà trường.

Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất được khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị

27/10/2016

Sáng nay, 07/6/2016, tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thục hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2011 - 2015.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất được khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

27/10/2016

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội, chiều ngày 13/6/2016, tại Trung tâm văn hóa Quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội

27/10/2016

Sáng 13/4/2016, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

27/10/2016

Ngày 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

27/10/2016

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 03/6/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; thực hiện Thông báo số 287/TB-MĐC ngày 18/8/2016 của Trường Đại học Mỏ -Địa chất về kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, viên chức và sinh viên năm học 2016-2017, sáng nay, tại Hội trường 300, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

26/10/2016

Ngày 21/5/2015, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX – nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Hội trường 300. Trước đó, đại hội đã họp phiên trù bị vào ngày 20/5/2015.