Bí thư Đảng ủy trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các Bí thư chi bộ mới thành lập và kiện toàn

07/03/2017

Sáng ngày 06/3/2017 tại phòng họp Thuận Thành, đồng chí Lê Hải An – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho Bí thư các tổ chức Đảng mới thành lập và các tổ chức Đảng mới kiện toàn.

Sáng ngày 06/3/2017 tại phòng họp Thuận Thành, đồng chí Lê Hải An – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho Bí thư các tổ chức Đảng mới thành lập và các tổ chức Đảng mới kiện toàn.

 

                      Đ/c Lê Hải An - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trao quyết định cho các tổ chức Đảng mới thành lập:

Đ/c Dư Thị Xuân Thảo, Bí thư chi bộ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Đ/c Lê Xuân Thành, Bí thư chi bộ Công tác sinh viên

Ngoài ra, còn có Đ/c Nguyễn Kim Chung giữ chức vụ Bí thư chi bộ Công tác chính trị - Truyền thông, do đang đi công tác nên không tham dự được buổi gặp mặt.

Đ/c Lê Hải An - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trao quyết định cho các tổ chức Đảng kiện toàn

Đ/c Hoàng Văn Long, Bí thư chi bộ khoa học công nghệ

Đ/c Lại Thiên Nguyên, Bí thư chi bộ Quản lý dự án

Đ/c Nguyễn Văn Quảng, Bí thư chi bộ Giáo dục quốc phòng

VPDU

Các bài viết khác