Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội

27/10/2016

Sáng 13/4/2016, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Sáng 13/4/2016, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đến dự Hội nghị có PGS.TS Lê Hải An – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trường; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận; các đồng chí trong Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường và các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đã tới dự.

alt

Đồng chí Lê Hải An - Bí thư Đảng ủy Trường - Báo cáo viên tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường quán triệt những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Cụ thể là những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển Thủ đô 5 năm 2015 – 2020 bao gồm 05 nhiệm vụ chủ yếu, 03 khâu đột phá và những chỉ tiêu, định hướng trọng tâm phát triển Thủ đô trong 5 năm tới.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường đã trình bày tóm tắt các chương trình công tác của Đảng ủy Trường khóa XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.Theo đó trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Trường đề ra 6 chương trình hành động của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho toàn khóa với những nội dung cụ thể như: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng Đảng và kiểm tra giám sát giai đoạn 2015 – 2020; Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và quốc tế; Phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Xây dựng phát triển cơ sở vật chất; Nâng cao vai trò tự chủ của các đoàn thể, tăng cường công tác dân vận, thi đua khen thưởng và ổn định chính trị nội bộ giai đoạn 2015 – 2020 cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm và những nội dung chủ yếu của 06 chương trình hành động của Đảng ủy Trường trong giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng cho rằng, trong thời gian qua toàn thể Đảng bộ và BCH Đảng bộ Trường đã hoàn thành từng bước những nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu tài liệu, bám sát các nội dụng của văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XIX, tổ chức học tập, quán triệt có hệ thống đến từng đảng viên thuộc chi bộ mình để toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường cùng chung sức, đồng lòng phấn đấu đưa Đảng bộ Trường luôn phát triển và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.