Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng

27/10/2016

Thực hiện kế hoạch năm 2016 của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất về công tác xây dựng và phát triển Đảng viên. Sáng ngày 04/6/2016, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về đảng” cho các quần chúng ưu tú là cán bộ và sinh viên Nhà trường.

Thực hiện kế hoạch năm 2016 của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất về công tác xây dựng và phát triển Đảng viên. Sáng ngày 04/6/2016, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về đảng” cho các quần chúng ưu tú là cán bộ và sinh viên Nhà trường.

alt

TS. Triệu Hùng Trường - Ủy viên thường vụ Đảng ủy phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng 

Tới dự và phát biểu khai mạc có TS Triệu Hùng Trường - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Trường, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; cùng tham dự có TS. Đặng Thị Thanh Trâm - Trưởng Khoa Lý luận chính trị, các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học và 210 học viên.

Trong bài phát biểu khai mạc lớp học, TS Triệu Hùng Trường - Ủy viên thường vụ Đảng ủy trường đã nhấn mạnh: đợt học tập này sẽ bao gồm những nội dung thiết yếu, do vậy các học viên tham gia lớp học phải học tập nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của lớp học. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc, là tiêu chí để đánh giá khi xét kết nạp đảng, các học viên phải xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để có thể được đứng trong hàng ngũ của đảng.

alt

TS. Đặng Thị Thanh Trâm - Trưởng khoa Lý luận chính trị - Báo cáo viên của lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 5 chuyên đề chính là: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và xét cấp chứng chỉ cho học viên./.