Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

27/03/2023

Ngày 27/03/2023, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX và phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

23/02/2023

Sáng ngày 23/02/2023, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Ban chấp hành Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

15/12/2022

Thực hiện Công văn số 3281-CV/ĐUK ngày 10/11/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022”, vào 14h00 ngày 14/12/2022, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2022.

Chi bộ Kinh tế 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm theo đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Thành ủy Hà Nội

28/11/2022

Vào 14h00 ngày 24/11/2022 tại phòng họp Thuận Thành, Chi bộ Kinh tế 3, trực thuộc Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là chi bộ đầu tiên được Đảng ủy trường lựa chọn tổ chức Sinh hoạt chuyên đề điểm theo Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

19/10/2022

Sáng ngày 19/10/2022, tại hội trường 300, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường về việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030

23/09/2022

Ngày 23/9/2022, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức “Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường về việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030”.

Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý I và Quý II năm 2022

17/06/2022

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong tình hình mới, với quyết tâm thực hiện sự đổi mới trong mọi mặt công tác của Đảng ủy cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường, trong Quý I và Quý II/2022 Đảng ủy Trường đã tổ chức 02 Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, cụ thể:

Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức các hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

28/04/2022

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 23/3/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 22/4/2022 thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo và Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 22/4/2022 tổ chức thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch đề ra các bước thực hiện quy trình quy hoạch cụ thể.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021

28/02/2022

Để đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất và của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, đồng thời trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm về những thành công, hạn chế, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong năm mới, sáng 25/2/2022, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng; GS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong thường vụ đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên Đại diện cấp ủy các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trong Trường (tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến).

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

25/02/2022

Sáng 25/2/2022, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí đảng viên thuộc đảng bộ trường.