Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

27/10/2016

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 03/6/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; thực hiện Thông báo số 287/TB-MĐC ngày 18/8/2016 của Trường Đại học Mỏ -Địa chất về kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, viên chức và sinh viên năm học 2016-2017, sáng nay, tại Hội trường 300, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường.

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 03/6/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; thực hiện Thông báo số 287/TB-MĐC ngày 18/8/2016 của Trường Đại học Mỏ -Địa chất về kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, viên chức và sinh viên năm học 2016-2017, sáng nay, tại Hội trường 300, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường.

alt

TS Trần Hồng Hà - báo cáo viên cấp Trung ương quán triệt Nghị quyết cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương; PGS. TS Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Bùi Xuân Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Đỗ Hữu Tùng - Chủ tịch Công đoàn Trường, ThS Trần Anh Dũng - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban cùng hơn 400 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS Bùi Xuân Nam đã nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việc quán triệt sâu sắc, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị, sau hội nghị này, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy đảng tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho  sát với thực tiễn hoạt động của đơn vị mình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Trần Hồng Hà - Báo cáo viên cấp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, truyền đạt các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính, có tính bao quát toàn bộ nội dung văn kiện, như: Đánh giá thời gian qua và mục tiêu 5 năm tới; Những định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền; Xây dựng chỉnh đốn Đảng; 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII. Đặc biệt, với 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.