Đảng ủy Trường đã tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị hè cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường theo Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 14/6/2017 của Đảng ủy Khối

18/08/2017

     Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 14/6/2017 về tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị hè năm 2017 cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ  -Địa chất đã triển khai như sau:

     *Tổ chức cho cán bộ, giảng viên

     Ngày 16/8/2017 Đảng ủy Trường đã tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục Việt Nam” cho khối cán bộ, giảng viên. Chuyên đề do TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm và các cán bộ giảng viên Nhà trường. Tại Hội nghị, TS Nguyễn Thắng đã trình bày những nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của cuộc cách mạng đến kinh tế và xã hội Việt Nam, một số hàm ý chính sách và những thay đổi tất yếu của giáo dục Việt Nam theo hướng giáo dục 4.0. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống xã hội, đặt ra những thách thức đối với ngành giáo dục Việt Nam trong việc làm thế nào để đào tạo ra nguồn nhân lực lao động đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới của thế giới.

TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo, Viện Hàn lâm KH & XHVN trình bày chuyên đề

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề Cuộc cách mạng Việt nam 4.0

     Theo TS. Nguyễn Thắng, Cách mạng công nghiệp 4.0 có quy mô và tốc độ phát triển chưa từng có trong lịch sử nhân loại, tác động mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và giá cả. Cuộc cách mạng này cũng  đang vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới. TS. Nguyễn Thắng chia sẻ, trước  Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam phát triển nhờ vào lợi thế về địa kinh tế, tham gia vào nhiều chuỗi giá trị toàn cầu ở khâu lắp ráp, trở thành một công xưởng mới của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể làm thay đổi những điều trên. “Nếu đi đúng hướng và bắt đúng nhịp, Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển nhưng nếu ngược lại, Việt Nam sẽ bị tụt lại xa hơn”. TS. Nguyễn Thắng cũng đã đưa ra một vài phân tích đối với Giáo dục Việt Nam về tính cấp bách và quan trọng trong việc thay đổi quan niệm, tư duy của giáo dục, sự cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng 4.0.

TS. Nguyễn Thắng đưa ra phân tích cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng 4.0

     Thông qua buổi Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có thêm những thông tin những góc nhìn đa chiều về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nói chung và với ngành giáo dục Việt Nam nói riêng.  

     *Tổ chức cho sinh viên

     Từ ngày 21/8 đến ngày 29/8/2017 phòng Công tác Sinh viên sẽ phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban chức năng tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho sinh viên trong toàn trường thông qua tuần “sinh hoạt công dân - Sinh viên” cho các Khóa (từ K58 đến K62) theo kế hoạch đã đưa lên trang quản lý phần mềm văn bản HUMG iOFFICE.

VPDU

Các bài viết khác