Hội nghị nói chuyện về tình hình biên giới trên đất liền và thông tin biển đảo

12/05/2017

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản; phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của đảng viên, sinh viên Nhà trường về biên giới đất liền, biển, đảo Việt Nam, góp phần tích cực trong việc giáo dục thế hệ trẻ sâu sắc hơn lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với mong muốn giúp cho các đối tượng sinh viên là đảng viên, sinh viên là đối tượng Đảng nắm bắt được các thông tin về tình hình biên giới đất liền, biển, đảo Việt Nam; thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 12/3/2017 của Đảng ủy Khối hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017, sáng ngày 10/5/2017, tại Hội trường 300, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị nói chuyện về tình hình biên giới đất liền và thông tin biển đảo.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS. TS Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng đại diên lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng và sinh viên là đảng viên, sinh viên là đối tượng Đảng của Nhà trường.

Tại Hội nghị, sinh viên nhà trường đã được nghe Thượng tá Phạm Quốc Đảm, Thiếu tá Hoàng Xuân Trường - cán bộ khoa Giáo dục Quốc phòng giới thiệu về 03 nội dung chính: Giới thiệu các vấn đề chung về biên giới, lãnh thổ của Việt Nam; Quá trình hình thành đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Camphuchia và Giới thiệu về đường biên giới biển, chủ quyền trên biển của Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản; phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của đảng viên, sinh viên nhà trường về biên giới đất liền, biển, đảo Việt Nam, góp phần tích cực trong việc giáo dục thế hệ trẻ sâu sắc hơn lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phòng CTCT - Truyền thông

Các bài viết khác