Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được Đảng ủy Khối khen về tổ chức tốt Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

09/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 31/5/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 13/6/2017 về tổ chức cuộc thi theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Ban tổ chức đã nhận được tổng số bài dự thi là 218 bài, trong đó có 78 bài dự thi của cán bộ, 140 bài của sinh viên với nhiều bài dự thi có chất lượng, có sự đầu tư công phu về nội dung, nguồn tư liệu phong phú, dồi dào đáng tin cậy cả về nội dung thông tin hình ảnh, tâm huyết và tình cảm tri thức hiểu biết về con người, đất nước Lào của người tham gia cuộc thi. Các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đã tích cực hưởng ứng dự thi theo kế hoạch đã đề ra, Đảng ủy đã lựa chọn ra 20/218 bài có chất lượng tốt tham gia dự thi cấp Đảng ủy Khối và Đảng ủy Khối lựa chọn thi cấp Thành ủy Hà Nội. Ngày 08/8/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã gửi công văn số 33-CV/BTGĐUK đã khen Đảng ủy Trường là 1 trong 15 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức triển khai Cuộc thi đã đạt mục đích yêu cầu đề ra, nộp bài theo đúng kế hoạch bài bản, bài thi đạt chất lượng trên tổng số 66 trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng ủy Khối (trong đó có 25 trường bị phê bình tổ chức Cuộc thi chưa tốt)./.

VPDU