Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

05/08/2017

VPDU

Tải về tại đây
Các bài viết khác