Chỉ thị về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

08/06/2017

VPDU

Tải về tại đây
Các bài viết khác