Thông tri về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

03/11/2016

VPDU

Tải về tại đây
Các bài viết khác