Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

18/08/2017

VPDU

Tải về tại đây
Các bài viết khác