Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 12 - HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
06/07/2018
03-HD/ĐU Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015 - 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
28/11/2016
21-HD/ĐUK Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
17/01/2013