• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/07/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/07/2021
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu Số 05-CT/TU Ngày ban hành 30/07/2021
Loại văn bản Chỉ thị Lĩnh vực văn bản Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất