• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/10/2020
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/10/2020
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu Số 242 - QĐ/ĐUK Ngày ban hành 29/10/2020
Loại văn bản Quyết đinh Lĩnh vực văn bản Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 29/10/2020
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất