Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 10 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 1507-CV/VPTW Công văn về việc gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
11/08/2021
Số 1264-CV/ĐUK Công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
04/08/2021
Số 1233-CV/ĐUK Công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
02/08/2021
Số 1429-CV/VPTW Công văn về việc gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
30/07/2021
Số 05-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
30/07/2021
Công điện Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
21/07/2021
Số 1215 - CV/ĐUK Công văn về việc tăng cường lãnh đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
19/07/2021
Số 12 - HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
06/07/2018
03-HD/ĐU Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015 - 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
28/11/2016
21-HD/ĐUK Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
17/01/2013