Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 6 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 22-QĐ/TW Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
28/07/2021
Số 699 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/04/2021
Số 244 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025
02/11/2020
Số 242 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
29/10/2020
Biểu mẫu phiếu danh sách Các biểu mẫu phiếu danh sách theo Hướng dẫn 03-HD/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất
28/11/2016
Biểu mẫu biên bản Các biểu mẫu biên bản theo Hướng dẫn 03-HD/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất
28/11/2016