Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 15 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 699 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/04/2021
Số 244 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025
02/11/2020
Số 242 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
29/10/2020
Số 234 - QĐ/TW Quy định về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
08/09/2020
Số 12 - HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
06/07/2018
Số 15-NQ/TU Nghị quyết của Thành Ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
04/07/2017
Số 12-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
03/06/2017
Số 11-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
03/06/2017
Số 10-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
03/06/2017
Biểu mẫu phiếu danh sách Các biểu mẫu phiếu danh sách theo Hướng dẫn 03-HD/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất
28/11/2016
Biểu mẫu biên bản Các biểu mẫu biên bản theo Hướng dẫn 03-HD/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất
28/11/2016
03-HD/ĐU Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015 - 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
28/11/2016
Số 05-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
01/11/2016
Số 04-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
30/10/2016
21-HD/ĐUK Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
17/01/2013