• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2022
Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Số ký hiệu Số 69-QĐ/TW Ngày ban hành 06/07/2022
Loại văn bản Trung ương Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất