• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/08/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/08/2021
Công văn về việc gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu Số 1507-CV/VPTW Ngày ban hành 11/08/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất