• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2021
Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Số ký hiệu Số 22-QĐ/TW Ngày ban hành 28/07/2021
Loại văn bản Quyết đinh Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất