• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/07/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/07/2021
Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu Công điện Ngày ban hành 21/07/2021
Loại văn bản Công điện Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất