• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/04/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/04/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2021
Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu Số 699 - QĐ/ĐUK Ngày ban hành 26/04/2021
Loại văn bản Quyết đinh Lĩnh vực văn bản Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 26/04/2021
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất