• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu Số 244 - QĐ/ĐUK Ngày ban hành 02/11/2020
Loại văn bản Quyết đinh Lĩnh vực văn bản Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 02/11/2020
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất