• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/09/2020
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/09/2020
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2020
Quy định về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Số ký hiệu Số 234 - QĐ/TW Ngày ban hành 08/09/2020
Loại văn bản Quyết đinh Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 08/09/2020
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất