• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2018
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2018
Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số ký hiệu Số 12 - HD/BTCTW Ngày ban hành 06/07/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 06/07/2018
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất