• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/07/2017
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/07/2017
Nghị quyết của Thành Ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
Số ký hiệu Số 15-NQ/TU Ngày ban hành 04/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 04/07/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất