• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2016
Các biểu mẫu biên bản theo Hướng dẫn 03-HD/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số ký hiệu Biểu mẫu biên bản Ngày ban hành 28/11/2016
Loại văn bản Biểu mẫu Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất