• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015 - 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Số ký hiệu 03-HD/ĐU Ngày ban hành 28/11/2016
Loại văn bản Hướng dẫn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 28/11/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất