• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/01/2013
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/01/2013
Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Số ký hiệu 21-HD/ĐUK Ngày ban hành 17/01/2013
Loại văn bản Hướng dẫn Lĩnh vực văn bản Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất