Số hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu Tải về
Quyết đinh Số 699 - QĐ/ĐUK 26/04/2021 Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quyết đinh Số 244 - QĐ/ĐUK 02/11/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết đinh Số 242 - QĐ/ĐUK 29/10/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết đinh Số 234 - QĐ/TW 08/09/2020 Quy định về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Hướng dẫn Số 12 - HD/BTCTW 06/07/2018 Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Nghị quyết Số 15-NQ/TU 04/07/2017 Nghị quyết của Thành Ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
Nghị quyết Số 12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết Số 11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Nghị quyết Số 10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Nghị quyết Số 05-NQ/TW 01/11/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Xem thêm
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất