Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

15/08/2023

Sáng ngày 15/8/2023, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và kết nối từ phòng họp Phổ Yên.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Xuân Trường, UV BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, chủ trì Hội nghị; Đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Công đoàn trường; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên trường; Đồng chí Nguyễn Cao Khải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Trường, ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy trường, ủy viên BCH đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ; Trưởng và Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc trường và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của trường tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Mặc dù, có những khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, của đại dịch COVID 19 nhưng Nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Báo cáo cũng chỉ ra những điểm tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại và những giải pháp để khắc phục.

Hội nghị đã được nghe 4 tham luận của các đơn vị Chi bộ Công tác Sinh viên – Y tế, Chi bộ Tổ chức – Hành chính và Văn phòng, Chi bộ Đào tạo và Chi bộ Đảm bảo chất lượng giáo dục, Chi bộ Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế thực hiện về các vấn đề: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần quan trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Công tác phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và chiến lược phát triển Trường; Công tác quản lý đào tạo, đảm bảo chất lượng và xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và chiến lược phát triển Trường; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo. 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Trần Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường đã xâu chuỗi Báo cáo sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Một lần nữa, đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh về thành tích mà cả hệ thống chính trị cùng thực hiện, góp phần đưa các mặt hoạt động của Nhà trường đạt được những kết quả đáng trân trọng, cụ thể: Nghiêm túc, triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW bằng các chủ trương, nghị quyết cụ thể của Nhà trường trên tất cả các mảng công tác góp phần đổi mới, toàn diện, căn bản giáo dục đào tạo đại học; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Tiến hành công tác tự chủ đại học góp phần dịch chuyển rất lớn trong đổi mới căn bản toàn diện… 

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW với các nội dung sau:
1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên về tầm quan trọng của chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong Nghị quyết 29-NQ/TW; Quán triệt sâu rộng, triển khai đồng bộ quyết liệt các mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết 29-NQ/TW.

2. Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, sinh viên của Nhà trường; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý; nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ giảng dạy. 

3. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị phòng thí nghiệm theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. 

4. Đề xuất đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế cùng các mảng hoạt động khác của Nhà trường; tiếp tục các giải pháp nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động theo Nghị quyết 20 của Đảng bộ Nhà trường. 

5. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo; triển khai mô hình quản trị Nhà trường trên nền tảng số đảm bảo thiết thực, đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các đơn vị trong toàn trường. 

6. Phát huy tinh thần hợp tác, đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong toàn trường, cán bộ viên chức, người lao động nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Dưới đây là toàn cảnh Hội nghị:

GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết

Đ/c Lê Xuân Thành - TP.CTCT-SV, Bí thư Chi bộ Công tác sinh viên - Y tế trình bày tham luận của Chi bộ Công tác Sinh viên – Y tế

Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh, Đảng ủy viên trường trình bày tham luận của Chi bộ Tổ chức – Hành chính và Văn phòng

Đ/c Nguyễn Đức Khoát, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ Đào tạo trình bày tham luận

Đ/c Đỗ Ngọc Anh, Đảng ủy viên trường, Bí thư chi bộ Khoa học - Công nghệ và HTQT 

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Nga, Phó Bí thư Chi bộ Khoa học - Công nghệ và HTQT trình bày tham luận

PGS.TS Trần Xuân Trường - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐ trường kết luận Hội nghị

VPĐ&ĐT

Các bài viết khác