Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

27/03/2023

Ngày 27/03/2023, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX và phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có: Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Về phía trường Đại học Mỏ - Địa chất có: Đồng chí Trần Xuân Trường, UV BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Đồng chí  Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Triệu Hùng Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch Công đoàn trường; Th.S GV Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn TN trường và các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường, ủy viên UBKT Đảng ủy; Bí thư các Đảng ủy bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên là trưởng các đơn vị phòng, khoa, ban, trạm, trung tâm trong Trường.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ XX của Đảng bộ Trường nhằm đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Trường và của các tổ chức đảng trực thuộc đã  đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo đã nêu rõ đặc điểm, tình hình đảng bộ trường, các thuận lợi khó khăn cũng như những kết quả đã đạt được trong công tác chính trị tư tưởng; trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII và kết luận 21 KLTW và chỉ thị 05 của Bộ chính trị; công tác tổ chức cán bộ trong đó có việc củng cố sắp xếp kiện toàn tổ chức đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên cũng như công tác phát triển đảng; Công tác kiểm tra giám sát, công tác văn phòng cấp ủy và nội chính, công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đó có đào tạo nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế, xây dựng nghị quyết chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề; Công tác dân vận, công tác đoàn thể và các công tác nội bộ của nhà trường. Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đưa ra đánh giá về các chỉ tiêu đã thực hiện, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2023 - 2025 trên các mặt công tác nói trên.

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành giữa nhiệm kỳ lần thứ XX. Phần phát biểu tham luận, Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu cho hai bản dự thảo báo cáo của Đảng ủy Trường và 02 tham luận của đồng chí Phạm Văn Tuấn, chi bộ Đảm bảo chất lượng giáo dục với nội dung “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2023-2028”, tham luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, UVBCH Đảng bộ Trường, Trưởng phòng TCCB với nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và các chương trình đào tạo mở mới của Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối đã hoàn toàn nhất trí với những thành tựu mà Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhất trí cao với báo cáo chung và báo cáo tự kiểm điểm của đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường.  

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cũng đưa một số phương hướng sắp tới đối với công tác Đảng của Nhà trường. Đó là tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nhà giáo, gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng văn hóa tổ chức, văn hóa chất lượng gắn với truyền thống nhà trường để cán bộ yên tâm gắn bó và có khát vọng xây dựng Nhà trường. Từ đó, tạo thành nội lực để Nhà trường ngày càng phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng chí Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy đã phát biểu cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Sơn và kết luận Hội nghị. Đồng chí đã ghi nhận tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Đồng chí tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo, đồng thời cũng nhấn mạnh về những mục tiêu, chỉ tiêu, và một số nội dung cơ bản mà toàn Đảng bộ trường sẽ cùng nhau thực hiện trong nửa sau của nhiệm kỳ. Theo đó, Đảng bộ trường tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và sinh viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chỉ đạo quán triệt thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng theo nghị quyết đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ trường lần thứ XX; Tiếp tục tổ chức phổ biến học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước các quy định của Nhà trường tới toàn thể cán bộ đảng viên, sinh viên một cách kịp thời.

Cơ cấu lại bộ máy tổ chức một số đơn vị học thuật, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ viên chức theo đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế; Kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường Nhà trường và các chức danh quản lý khác.

Cụ thể hóa các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường thành những giải pháp quản lý đào tạo hợp lý, thích hợp với từng đối tượng; Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức, tiếp tục đào tạo dịch chuyển chuyên môn theo định hướng mở mới các chương trình đào tạo; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng mở mới ngành đào tạo, với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng trong nhà trường; Tiếp tục xây dựng các ngành đào tạo mới; Đẩy mạnh mô hình hợp tác trường, viện, doanh nghiệp; Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học hợp tác trong và ngoài nước; Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên; Rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng, tiếp tục triển khai các chương trình hành động của Đảng ủy; Xây dựng và thực hiện tất cả các kế hoạch công tác giám sát; Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát; Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động đảng ủy trường; Kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của trung ương, thường vụ, Đảng ủy khối đã đề ra; Tiếp tục xây dựng các văn bản đảm bảo tính công khai minh bạch công tác quản lý điều hành của nhà trường; Rà soát bổ sung các văn bản của nhà trường và chế độ chính sách cho cán bộ viên chức; Tăng cường vai trò phản biện, giám sát và tự chủ của các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Triệu Hùng Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng phòng TCCB phát biểu

Đồng chí Phạm Văn Tuấn - Chi bộ Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày tham luận tại Hội nghị

VPĐ&ĐT

Các bài viết khác