Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

23/02/2023

Sáng ngày 23/02/2023, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Triệu Hùng Trường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Ngoài ra còn có sự có mặt của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường, các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ bộ phận và chi ủy các chi bộ và các tập thể và cá nhân đảng viên được khen thưởng

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Trường. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Trường trong năm 2022 và chỉ ra những nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, từ đó, đề ra một số giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu quả công tác Đảng trong năm 2023.

ồng chí Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022)

Để đánh giá những kết quả công tác của công tác kiểm tra, giám sát, tại Hội nghị, đồng chí Triệu Hùng Trường đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 

(Đồng chí Triệu Hùng Trường trình bày dự Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy)

Cũng  trong buổi Hội nghị tổng kết, các đại biểu đã được nghe hai báo cáo tham luận của đồng chí Lê Xuân Thành, Bí thư chi bộ Công tác chính trị Sinh viên - Y tế, Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên trình bày báo cáo tham luận về “Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong bối cảnh mới” và đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ trình bày tham luận về “Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển Trường”.

(Đồng chí Lê Xuân Thành, Bí thư chi bộ Công tác chính trị Sinh viên - Y tế, Trưởng Phòng Công tác chính trị Sinh viên trình bày báo cáo tham luận)

(Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ trình bày tham luận)

Với sự ghi nhận công lao của các đảng viên  đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vinh dự có đồng chí Triệu Hùng Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Đặng Thị Thanh Trâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được nhận Kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

(Đồng chí Triệu Hùng Trường và đồng chí Đặng Thị Thanh Trâm nhận Kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Trường Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã thay mặt Đảng ủy, ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ chủ chốt, cấp ủy của các tổ chức đảng, đặc biệt cảm ơn các cán bộ viên chức, đảng viên, sinh viên của Nhà trường đã đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hết sức đế đồng hành cùng với Đảng ủy Nhà trường hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó của Đảng ủy Nhà trường đã đặt ra trong năm 2022. Đồng chí cảm ơn hai ý kiến tham luận tại Hội nghị hết sức ngắn gọn, xúc tích, mang tính khả thi góp phần vào thành công của Hội nghị.

Kết luận Hội nghị đồng chí nhấn mạnh có 2 nội dung lớn cần phải thực hiện trong năm 2023:

 1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiểm tra, giám sát; xây dựng Đảng; lãnh đạo tổ chức đoàn thể:
 • Tăng cường tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ các cấp, các quy chế, quy phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường.
 • Tăng cường nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, viên chức và sinh viên. Tuyên truyền, khơi dậy ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ và học tập của sinh viên.
 • Tăng cường hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong bối cảnh mới; tư vấn tâm sinh lý cho sinh viên.
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao vai trò cấp ủy các tổ chức Đảng trong Đảng bộ trường về công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các cấp của Đảng bộ Trường.
 • Tiếp tục nâng cao tính tự chủ trong hoạt động của các tổ chức Đoàn thể. Tổ chức thành công đại hội các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn của chi bộ, tổ chức, đơn vị.
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, quản lý của Nhà trường; tiếp tục cử cán bộ tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị và lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng
 1. Lãnh đạo công tác chuyên môn và công tác khác
 • Hoàn thành việc ban hành các quy chế/ quy định nội bộ của Nhà trường phù hợp với Luật số 34, Nghị định số 99, Chiến lược phát triển trường theo hướng tự chủ.
 • Thí điểm, thành lập một số đơn vị tự chủ trong Nhà trường theo định hướng Chiến lược phát triển Trường; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy tại một số đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 • Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng theo quy định;
 • Kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng và các chức danh quản lý theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường và theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Ban hành Đề án vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch triển khai đề án tự chủ Nhà trường.
 • Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ, viên chức của Nhà trường, đặc biệt là giảng viên đi học tập, nghiên cứu dịch chuyển chuyên môn để đáp ứng công tác đào tạo trong bối cảnh mới.
 • Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh và nâng cao vai trò tự chủ của các bộ môn, các khoa và các đoàn thể trong Nhà trường.
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Nhà trường, đặc biệt là công tác cải cách kế hoạch hành chính theo nhanh gọn, thông thoáng, đáp ứng tối đa những đòi hỏi, những mong muốn chính đáng của cán bộ và sinh viên trong Nhà trường.
 • Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước. Tiếp tục thành lập các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu mạnh; tăng cường đăng ký các sáng chế, giải pháp hữu ích. Hoàn thành đề án nâng cấp Tạp chí.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch cơ sở vật chất theo định hướng chiến lược phát triển của Nhà trường, trong đó chú trọng tiếp tục giải phóng mặt bằng khu Đô thị Đại học và triển khai dự án xây dựng giảng đường tại Khu A1.
 • Tiếp tục triển khai nghị quyết của Đảng ủy trường về các giải pháp đảm bảo đời sống, cán bộ, viên chức của Nhà trường.

(Đồng chí Trần Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị)

Cũng trong buổi Tổng kết, Đảng ủy Trường đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 01 tập thể và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022), trao Giấy khen  cho  18 đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021 và năm 2022 và trao Giấy khen của Đảng ủy Trường cho các Tập thể đạt danh hiệu Tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và các Tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2022

Một số hình ảnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2022:

Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022)

(Các cá nhân nhận Giấy khen không định kỳ của Đảng ủy Khối về đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021 và 2022)

(Các Tập thể đạt danh hiệu Tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2022)

Ảnh Các Tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2022

VPĐ&ĐT

Các bài viết khác