Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

28/12/2018

Sáng nay, 28/12/2018, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Báo cáo viên của Hội nghị.

Về phía Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất có Đồng chí Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị cấp Trường; lãnh đạo các bộ môn, khoa, phòng, ban, trung tâm trong Trường. 

Tại Hội nghị, gần 300 đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Bùi Xuân Nam yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục học tập, nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết ở Chi bộ mình một cách nghiêm túc, thiết thực, linh hoạt để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành TW Đảng khóa XII họp tại Hà Nội từ ngày 02 đến 06/10/2018, tập trung vào các nội dung: Thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

Phòng CTCT - Truyền thông