Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII

30/08/2018

Ngày 30/8/2018, tại Hội trường 300, toàn thể Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cung cấp nhiều thông tin thời sự về những vấn đề cốt lõi của 3 Nghị quyết Trung ương 7 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành. (Trước đó, Hội nghị TW7 đã diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018). Cụ thể:

Nghị quyết số 26 - NQ/TW về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp với 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trong chuyên đề 2, ngày 29/5 của Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2018 về “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng đảm bảo chất lượng giáo dục trong tình hình mới” đã khẳng định bước đi đúng đắn của Đảng bộ Nhà trường. Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai Đề án vị trí việc làm, luân chuyển, điều chuyển cán bộ cho phù hợp cũng đang được thực hiện.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đảng bộ trường Đại học Mỏ - địa chất đã nắm được những quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết TW7, khóa XII.

PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Hội đồng lý luận TW cung cấp thông tin thời sự cho Đảng bộ HUMG

Phòng CTCT-TT

Các bài viết khác