Hội nghị Đảng ủy thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung nhân sự bổ sung Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

18/07/2019

Sáng ngày 18/7/2019, Đảng bộ Trường Đại học Địa chất đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2015-2020.