V/v thông báo lịch học khoá “Bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng” năm 2023

29/05/2023

VPĐ&ĐT

Tải về tại đây