Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và phân công nhiệm vụ các cá nhân, đơn vị tham gia phục vụ Hội nghị

13/02/2023

VPĐ&ĐT

Tải về tại đây