Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

19/10/2022

Sáng ngày 19/10/2022, tại hội trường 300, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Đến dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất có: Đồng chí Trần Xuân Trường - UV BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Nhà trường, Đồng chí Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Đồng chí Triệu Hùng Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ và các cán bộ lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban, Trạm, Trung tâm, Công ty chưa là đảng viên thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tới dự và trực tiếp làm báo cáo viên của Hội nghị là PGS. TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Tại Hội nghị, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

Thông qua báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị góp phần giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 13/7/2022 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội về “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ Đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”, tại Hội nghị PGS.TS Nguyễn Viết thông cũng truyền đạt và nhấn mạnh về quan điểm, mục tiêu, Bộ Chính trị đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Trong 4 quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết 15 thống nhất cao trong định vị vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của toàn quốc và quốc tế, xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vị trí trung tâm đầu não chính trị, hành chính của Quốc gia; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, an ninh, an toàn với tốc độ phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm cả Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông truyền đạt chuyên đề của Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS Trần Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu cảm ơn báo cáo viên PGS. TS Nguyễn Viết Thông – nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương và sự tham dự đầy đủ của các đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, đồng thời yêu cầu ngay sau Hội nghị đề nghị cấp ủy các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Nhà trường, các đồng chí lãnh đạo đơn vị trong toàn Nhà trường khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thể hiện bằng được những mục tiêu, yêu cầu của các Nghị quyết và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình và đảm bảo thiết thực, hiệu quả đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Đồng chí Trần Xuân Trường -  thư Đảng ủyChủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo  kết luận tại Hội nghị

VPĐ&ĐT