Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường về việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030

23/09/2022

Ngày 23/9/2022, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức “Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường về việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030”.

Đến dự Hội nghị có Ban chấp hành Đảng bộ trường; Đồng chí PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng; NGUT.GS.TS Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Triệu Hùng Trường - Phó Hiệu trưởng.

Đồng chí Trần Xuân Trường - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trường và kết quả giới thiệu nhân sự ở các Hội nghị trước; đồng thời căn cứ vào cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định, tập thể lãnh đạo trường đã tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch.

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của nhà trường. Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của nhà trường. Việc xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Đảng Bộ cấp trên.

 

Phòng QHCC & DN