Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý I và Quý II năm 2022

17/06/2022

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong tình hình mới, với quyết tâm thực hiện sự đổi mới trong mọi mặt công tác của Đảng ủy cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường, trong Quý I và Quý II/2022 Đảng ủy Trường đã tổ chức 02 Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, cụ thể:

Ngày 30/3/2022, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Bóc tách thu chi phục vụ định hướng hoạt động tự chủ của Nhà trường”, tại Hội nghị, đồng chí Phí Thị Kim Thư, đảng viên chi bộ Kinh tế 3 đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo.

Ảnh Đồng chí Phí Thị Kim Thư báo cáo tại Hội nghị chuyên đề Quý I

Ngày 11/5/2022, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Quý II với chủ đề: “Quy hoạch cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chiến lược Nhà trường”, tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức thiên - Bí thư chi bộ Cơ sở vật chất - Kế hoạch Tài chính đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo.

Ảnh Đồng chí Phạm Đức Thiên - Bí thư chi bộ Cơ sở vật chất - Kế hoạch Tài chính báo cáo tại Hội nghị chuyên đề Quý II

Qua Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý I và Quý II của Đảng ủy, các nhóm nghiên cứu chuyên đề đã phản ánh được bức tranh về tài chính và cơ sở vật chất của Nhà Trường, các đồng chí Đảng ủy viên Trường đã sôi nổi thảo luận, phân tích và đưa ra nhiều ý kiến quan trọng    theo những nội dung đang thực sự cần thiết và cấp bách đối với Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu và kết luận tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý I và Quý II, đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, chất lượng, rất có ích cho đường lối phát triển của Nhà trường trong thời gian tới, đồng thời đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp trong Hội nghị, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo để trình Đảng ủy xem xét hoạch định các kế hoạch tiếp theo.

Ảnh Đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu và kết luận Hội nghị

VPĐ&ĐT