Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021

28/02/2022

Để đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất và của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, đồng thời trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm về những thành công, hạn chế, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong năm mới, sáng 25/2/2022, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng; GS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong thường vụ đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên Đại diện cấp ủy các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trong Trường (tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến).

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Trường do đồng chí Bùi Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày; báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của UBKT Đảng ủy do đồng chí Triệu Hùng Trường, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày.

Theo đó, trong năm 2021, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo tập trung và toàn diện trong công tác triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh; công tác tổ chức cán bộ được triển khai bài bản, dân chủ đúng quy trình, quy định, nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nề nếp; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị Nhà trường được phát huy, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Công tác xây dựng Đảng năm 2021 thực hiện có hiệu quả, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ngày càng được khẳng định. Báo cáo cũng đã nêu ra những điểm còn hạn chế, nguyên nhân và phương hướng giải quyết những hạn chế này trong năm tới. Cùng với đó, báo cáo còn nêu rõ những phương hướng cụ thể trên các mặt công tác trong năm 2022 của Đảng ủy Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021

Cũng  trong buổi hội nghị tổng kết, các đại biểu đã được nghe 02 báo cáo tham luận về “Quy hoạch cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Nguyễn Gia Khuê, Bí thư chi bộ Quản lý dự án lên trình bày; tham luận về “Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng TCCB trình bày.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn trường đã vượt qua mọi khó khăn thách thức trong tình hình dịch bệnh phức tạp để đạt được những kết quả như trong báo cáo đã nêu. Đồng chí cũng đưa ra những định hướng trọng tâm công tác đảng năm 2022. Cụ thể:

Năm 2022, Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất cần thực hiện 02 nội dung công tác lớn:

Thứ nhất là: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Thứ hai là: Lãnh đạo công tác chuyên môn để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Trong đó cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của cấp trên và chủ động hơn nữa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức của nhà trường và từ đó đề ra những chủ trương chính sách làm nhằm phát huy được tiềm năng, trí tuệ, tâm huyết của CBVC để thực hiện tất cả các nhiệm vụ của nhà trường;

- Tuyên truyền khơi dậy tinh thần ý thức trách nhiệm và chấp hành kỷ luật lao động, ủng hộ những chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng ủy trường và Nhà trường;

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra giám sát cho cấp uỷ đảng trong Đảng bộ nhà trường, tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đảng viên chủ chốt của nhà trường;

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng ủy, của ủy ban kiểm tra đảng ủy về mọi mặt hoạt động của nhà trường trong năm 2022;

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các chi bộ nhất là sinh hoạt chuyên đề;

- Nâng cao tính tự chủ trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể của nhà trường như công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội cựu chiến binh, hội cựu giáo chức.

- Ban hành đầy đủ quy chế quy định nội bộ phù hợp với tình hình mới theo hướng tự chủ, phù hợp với luật 34, nghị định 99 và các quy định văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Tiếp tục giao quyền tự chủ cho một số đơn vị, đặc biệt đơn vị khoa và trung tâm. Thí điểm thành lập mới một số đơn vị tự chủ theo định hướng chiến lược phát triển nhà trường, trung tâm, viện nghiên cứu.

- Hoàn thành đề án vị trí việc làm, cử cán bộ đi đào tạo dịch chuyển chuyên môn nhằm đáp ứng chiến lược phát triển ngành.

- Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu của xã hội, đẩy mạnh xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động đào tạo của nhà trường. Tăng cường công tác biên soạn giáo trình bài giảng, đặc biệt là bài giảng E learning

- Tiếp tục triển khai công tác đánh giá, tự đánh giá, kiểm định theo chuẩn của bộ giáo dục đào tạo và theo bộ tiêu chuẩn UNQA

- Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ hợp tác trong và ngoài nước về công tác đào tạo nghiên cứu khoa học trong bối cảnh tự chủ đại học, đẩy mạnh tiếp tục mở các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu mạnh, đẩy mạnh đăng ký các sáng chế giải pháp hữu ích.

- Rà soát quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác chuyển đổi số của nhà trường. Đầu tư phòng thí nghiệm theo định hướng phát triển Trường;

- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh trong năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh tự chủ, chủ động của các khoa, bộ môn.

- Tiếp tục nâng cao đời sống cán bộ viên chức và người lao động, thực hiện chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, phân phối thu nhập theo hiệu quả công việc và thí điểm khoán quỹ lương tại một số đơn vị của nhà trường

- Đẩy mạnh cải cách công tác hành chính đặc biệt là công tác cải cách hành chính trong kế hoạch tài chính và tăng cường công tác quản lý hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Tổ chức xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2022 - 2025; Hoàn thành việc lấy ý kiến xem xét về việc đổi tên trường.

Sau bài phát biểu mang tính định hướng của đ/c Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường, các đại biểu đã được nghe những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng nhưng cũng hết sức thẳng thắn của các đồng chí Đỗ Văn Bình – Chi bộ Môi Trường; Đặng Thị Thanh Trâm –PTB Kiểm tra đảng ủy; đ/c Bùi Xuân Nam – Phó bí thư Đảng ủy; Đ/c Triệu Hùng Trường – UVTV Đảng ủy Trưởng Ban kiểm tra đảng ủy và đồng chí Trần Thanh Hải – UVTV Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

PGS.TS Trần Xuân Trường, GS.TS Trần Thanh Hải và GS.TS Bùi Xuân Nam trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Kết thúc Hội nghị, là phần trao giấy khen của Đảng ủy Khối và Đảng ủy trường cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2021. Đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hiệu trưởng và các đồng chí Phó Hiệu trưởng đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, cụ thể như sau:

 02 tập thể đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền đó là Chi ủy chi bộ Lý luận chính trị và chi ủy chi bộ Lộ thiên;

02 cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2017-2021) là các đồng chí: Trần Trung Tới (Khoa Mỏ) và đồng chí Nguyễn Tiến Hưng (Khoa Kinh tế&QTKD);

11 tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu  năm 2021 Chi bộ Lý luận chính trị; Chi bộ Đào tạo; Chi bộ Lộ thiên; Chi bộ Khoan - Khai thác; Chi bộ Cơ bản 3; Chi bộ Tìm kiếm thăm dò - Khoáng sản; Chi bộ Trắc địa 4; Chi bộ Điện khí hóa; Đảng bộ bộ phận Khoa Công nghệ thông tin; Đại diện Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Đảng bộ bộ phận Khoa Cơ - Điện.

02 tổ chức Đảng “đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao”  năm 2021 đó là: Chi bộ Sinh viên Khoa Dầu khí; Chi bộ Sinh viên Khoa Mỏ - Xây dựng.

Khen thưởng cho 99 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Khen thưởng không định kỳ đối với 09 đảng viên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, các cá nhân được phong tặng Nhà giáo ưu tú, được vinh danh trong công tác nghiên cứu khoa học, đạt giải thưởng các cuộc thi cấp Quốc gia trong năm 2021; Khen thưởng 02 tập thể và 40 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao năm 2021.

VPĐ&ĐT