Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị học tập Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2021

16/11/2021

Sáng ngày 16/11/2021, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và học tập chuyên đề năm 2021.

Tới dự và tham gia báo cáo viên của Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham dự Hội nghị có: PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng; NGƯT.GS.TS Bùi Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Triệu Hùng Trường – Phó Hiệu trưởng cùng hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường tham gia theo hình thức trực tiếp tại phòng họp Thuận Thành và trực tuyến trên nền tảng Ms Teams.

Tại Hội nghị, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết Đại hội XIII và nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 cũng như những những năm tiếp theo đó là: Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua một hệ thống các văn kiện, trong đó có bốn văn kiện chính đó là: Báo cáo chính trị - đây là báo cáo trung tâm của Đại hội; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030; Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021 - 2025 và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng khóa XII.

Tại Hội nghị, PGS. Nguyễn Viết Thông đã lựa chọn 8 nội dung cơ bản và mới nhất của Nghị quyết đại hội XIII và 05 nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; 05 nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để thông tin tới các đồng chí Đảng viên.

Kết thúc buổi học tập, quán triệt nghị quyết và sinh hoạt chuyên đề, thay mặt cho Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu kết luận Hội nghị. Đồng chí Trần Xuân Trường đã gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã đến và tham gia báo cáo viên của Hôi nghị; đồng thời đưa ra những đề nghị cho các chi bộ trực thuộc, các Đảng bộ bộ phận và đảng viên trong toàn Đảng bộ trường nghiêm túc thực hiện một số nội dung để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể:

- Các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và các đơn vị cũng như đảng viên trong toàn Đảng bộ trường cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ, là công việc thường xuyên phải thực hiện nghiêm túc trong cả nhiệm kỳ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, viên chức, đảng viên, sinh viên trong nhà trường nắm vững và thực hiện nghiêm túc sáng tạo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Trên cơ sở nội dung tiếp thu được ở trong hội nghị này và nội dung các đồng chí tự học tập được, yêu cầu các tổ chức đảng các đảng viên sáng tạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của tổ chức mình, của đơn vị mình và của vị trí công tác của mình.

- Đối với từng đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường đặc biệt là đối với các đồng chí đảng viên là người đứng đầu các tổ chức các đơn vị trong nhà trường cần tiếp tục năng động, sáng tạo thực hiện nghiêm túc 06 dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với những khó khăn thách thức quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

- Đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng trong buổi sinh hoạt chính trị sáng ngày 16/11, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức sơ kết và trao phần thưởng cho 11 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021, danh sách khen thưởng tập thể và cá nhân như sau:

11 tập thể được khen thưởng: Chi bộ lý luận chính trị; Chi bộ Tổ chức, Hành chính - Văn phòng; chi bộ Đào tạo; chi bộ Cơ sở vật chất - Kế hoạch tài chính ; Chi bộ Xây dựng; Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh; Đảng bộ bộ phận khoa Mỏ; Đảng bộ bộ phận khoa Dầu khí; Đảng bộ bộ phận khoa Trắc địa bản đồ và Quản lý đất đai; Đảng bộ bộ phận khoa Công nghệ thông tin; Đảng bộ bộ phận khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất.

06 cá nhân được khen thưởng: đồng chí Phạm Sơn Hà - Chi bộ sinh viên Vũng Tàu;  Đ/c Nguyễn Thị Diệu Thu - Chi bộ Cơ bản 1; Đ/c Phạm Quốc Đảm - Chi bộ Giáo dục quốc phòng; Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương - Chi bộ Đảm bảo chất lượng giáo dục; Đ/c Đỗ Thúy Mai - Chi bộ Công tác chính trị sinh viên- Y tế; Đ/c Nguyễn Văn Khẩn - Chi bộ Trung tâm dịch vụ.

Dưới đây là hình ảnh Hội nghị:

Giới thiệu đại biểu tham gia Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

Toàn cảnh Hội nghị

Trao phần thưởng cho tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2016 - 2021

Trao phần thưởng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2016 - 2021

PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương

 PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu kết luận Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị trực tuyến qua phần mềm Micrsoft Teams

PVD&DT