Số 67- HD/ĐUK: Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

08/04/2020

VPD&DT

Tải về tại đây