Quyết định về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 của ĐUK

13/03/2020

PVD&DT

Tải về tại đây