Kế hoạch về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác văn phòng cấp ủy và đi nghiên cứu trao đổi thực tế tại một số tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ

05/09/2019

PVD&DT

Tải về tại đây