Công văn số 28-CV/ĐU về việc đề nghị các tổ chức gửi kế hoạch công tác hàng tháng/quý để xây dựng nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất

19/08/2019

VPD&DT

Tải về tại đây