Giấy triệu tập tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị sinh hoạt chính trị hè năm 2019

10/09/2019

PVD&DT

Tải về tại đây